Sunday, 22/04/2018 - 16:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Nguyên Hãn
Hoạt động chuyên môn
A/ NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I. Các văn bản chỉ đạo. Căn cứ vào kế hoạch số 29/ KH-GDĐT ngày ...
Thư viện ảnh